menu close menu

Generalforsamling 2023

 

TMDK generalforsamling 14. marts 2023 kl. 17.00

Sted: Krypten

Koncertkirken, Blågårds Plads 6A, 2200 København K

 

 

Generalforsamlingen begynder med en lille koncert

Henrik Holm gambe spiller Tobias Hume og Abel

Bente Dahl blokfløjte spiller van Eyck

 

Dagsorden iflg vedtægterne

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens mundtlige beretning
 4. Regnskaber for 2022 fremlægges til godkendelse. Budget for 2024 fremlægges herunder

                fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for to år er Kirsten Aage, Henrik Døcker og Bente Dahl. På valg som suppleant, der vælges et år ad gangen, er Henrik Holm. Alle modtager valg igen.
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende er Jørgen Fangel. Vælges for et år ad gangen.
 3. Indkomne forslag, som bedes sendt til formanden senest 4 uger før Generalforsamlingen.
 4. evt. 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 14. marts 2023

 

 1. Hans Tjalve blev valgt som dirigent
 2. Lene Trier blev valgt som referent
 3. Formandens mundtlige beretning. Se Custos marts 2023. Vedtages.
 4. Regnskab for 2022 godkendes. Budget for 2024 er det samme som for 2023. Det er vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til uændret medlemskontingent på 400 kr., 100 kr. for andre i samme husstand og 100 kr. for studerende. Dette vedtages af generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år er Kirsten Aage, Henrik Døcker og Bente Dahl. Alle genvælges. På valg som suppleant for 1 år er Henrik Holm, der genvælges.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jørgen Fangel genvælges som revisor for 1 år. Der er ingen revisorsuppleant.
 7. Ingen indkomne forslag.
 8. Under dette punkt drøftes Netværksmødet, som bl.a. blev afholdt i anledning af, at konservatorierne planlægger at nedlægge uddannelse indenfor tidlig musik.