menu close menu

Generalforsamling 2024

 

TMDK generalforsamling 21. marts 2024 kl. 16.00

Sted: Krypten, Koncertkirken, Blågårds Plads 6A, 2200 København K

Generalforsamlingen afholdes inden Early Music Day Copenhagen

Dagsorden iflg vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens mundtlige beretning
 4. Regnskaber for 2023 fremlægges til godkendelse. Budget for 2025 fremlægges
 5. Fastsæ\else af kontingent. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for to år er Søren Gleerup Hansen, Katrin Næss Hansen, Lene Trier, Mai Kamstrup Mogensen (de tre sidstnævnte modtager genvalg) På valg som suppleant, der vælges et år ad gangen, er Chris1an Tobiassen.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende er Jørgen Fangel. Vælges for et år ad gangen.
 8. Indkomne forslag, som bedes sendt til formanden senest 4 uger før Generalforsamlingen.
 9. evt.

 

Referat fra TMDK generalforsamling 2024 kl 16.00

Sted: Krypten, Koncertkirken, Blågårds Plads 6A, 2200 København K

 

 1. Søren Gleerup Hansen blev valgt som dirigent.
 2. Lene Trier blev valgt som referent 
 3. Formandens mundtlige beretning godkendes. Den indeholdt oversigt over foreningens aktiviteter i 2023 det være sig koncerter, caféaftner, sammenspilsdage og Custos
 4. Regnskab for 2023 fremlægges og godkendes. Budget for 2024 fremlægges og godkendes.  
 5. Kontingent. Bestyrelsen indstillet til uændret kontingent (400 kr./år), dette vedtages. Det drøftes efterfølgende om kontingentet for 2025 alligevel skal hæves f.eks med 50 kr. da prisen for distribution af Custos er steget med ca. 12.000 kr årligt. Ændringer af kontingent for 2025 skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Muligheder for fondsansøgninger og indsamlinger drøftes også.  
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år er Søren Gleerup Hansen, Katrin Næss Hansen, Lene Trier og Mai Kanstrup. Katrin, Lene og Mai genvælges. Søren ønsker ikke at genopstille. Kirsten Aage indstiller Michael Schilling, som vælges. På valg som suppleant for 1 år er Christian Tobiassen, der genvælges. 
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jørgen Fangel genvælges som revisor for 1 år. Der er ingen, der ønsker at være revisorsuppleant. 
 8. Ingen indkomne forslag. 
 9. Evt. Der er ønske om at få koncertkalenderen på foreningens hjemmeside, det diskuteres hvilken form sådan et tiltag kunne have. Det bliver i første omgang formentlig en form hvor kalenderen offentligøres som den står i Custos 4 gange årligt. Det foreslås at der linkes til de forskellige andre platforme, hvor man som koncertgæst kan få koncertoplysninger.