menu close menu

Generalforsamling 2023

 

TMDK generalforsamling 14. marts 2023 kl. 17.00

Sted: Krypten

Koncertkirken, Blågårds Plads 6A, 2200 København K

 

 

Generalforsamlingen begynder med en lille koncert

Henrik Holm gambe spiller Tobias Hume og Abel

Bente Dahl blokfløjte spiller van Eyck

 

Dagsorden iflg vedtægterne

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens mundtlige beretning
 4. Regnskaber for 2022 fremlægges til godkendelse. Budget for 2024 fremlægges herunder

                fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for to år er Kirsten Aage, Henrik Døcker og Bente Dahl. På valg som suppleant, der vælges et år ad gangen, er Henrik Holm. Alle modtager valg igen.
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende er Jørgen Fangel. Vælges for et år ad gangen.
 3. Indkomne forslag, som bedes sendt til formanden senest 4 uger før Generalforsamlingen.
 4. evt. 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 14. marts 2023

 

 1. Hans Tjalve blev valgt som dirigent
 2. Lene Trier blev valgt som referent
 3. Formandens mundtlige beretning. Se Custos marts 2023. Vedtages.
 4. Regnskab for 2022 godkendes. Budget for 2024 er det samme som for 2023. Det er vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til uændret medlemskontingent på 400 kr., 100 kr. for andre i samme husstand og 100 kr. for studerende. Dette vedtages af generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år er Kirsten Aage, Henrik Døcker og Bente Dahl. Alle genvælges. På valg som suppleant for 1 år er Henrik Holm, der genvælges.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jørgen Fangel genvælges som revisor for 1 år. Der er ingen revisorsuppleant.
 7. Ingen indkomne forslag.
 8. Under dette punkt drøftes Netværksmødet, som bl.a. blev afholdt i anledning af, at konservatorierne planlægger at nedlægge uddannelse indenfor tidlig musik.

 

 

Ekstraordinær Generalforsamling i TMDK

 

Fredag den 26 maj 2023 kl 15.

Den lille Musikskole, Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg.

 

Dagsorden:

 

 1. valg af dirigent.
 2. valg af referent.
 3. Valg af suppleant til bestyrelsen. Da Henrik holm er indtrådt i bestyrelsen som medlem, skal der vælges en ny suppleant.
 4. Valg af formand. Vores dygtige formand gennem de sidste 4 år Bente Dahl stopper, og bestyrelsesmedlem Kirsten Aage har meldt sig som formandskandidat. Hun er er følgelig på valg.
 5. Bestyrelsen foreslår følgende to ændringer til foreningens vedtægter:
  1. 5 Tidsskriftet Custos. Foreningen udsender op til 4 gange årligt tidsskriftet Custos, afhængig af foreningens økonomi. Bladet indeholder foreningsmæssige meddelelser, orientering om koncerter og arrangementer samt artikler m. v. med relation til historisk musik.
  2. 7 stk 3 Hvert medlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Medlemmer, der ikke kan komme til generalforsamlingen kan enten sende en skriftlig stemme eller afgive fuldmagt til et andet medlem. Skriftlige stemmer og fuldmagter skal afleveres til generalforsamlingens dirigent senest ved mødets start.

 

 

Referat: Ekstraordinær Generalforsamling i TMDK

Fredag den 26 maj 2023 kl 15.

Den lille Musikskole, Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg.

 

Til stede: Henrik Døcker, Mai Kamstrup Mogensen, Kirsten Aage, Bente Dahl, Susanne Boysen og Finn Hjarholt

 

Dagsorden:

 

 1. Forsamlingen er enig om at vi er så få at vi klare os i fællesskab uden dirigent da vi er få fremmødte.
 2. Bente Dahl blev valgt som referent.
 3. Valg af suppleant til bestyrelsen. Henrik holm er indtrådt i bestyrelsen som medlem, skal der vælges en ny suppleant for et år. Christian Tobiassen bliver valgt enstemmigt.
 4. Valg af formand for to år. Bestyrelsesmedlem Kirsten Aage har meldt sig som formandskandidat og bliver valgt enstemmigt
 5. Bestyrelsen foreslår om vedtægtsændringer bliver enstemmigt vedtaget.

Afslutningsvis bliver Bente Dahl takket med blomster og applaus, for de fire års gode arbejde som formand i foreningen.