menu close menu

Generalforsamling og koncert 2019

Der afholdes generalforsamling i TMDK på Københavns Musikskole lørdag den 2.3.2019 kl. 16.30 

Forinden er der koncert med DKDMs Barokensmeble under ledelse af Peter Spissky. Det er kl. 15.00

Dagsorden til Generalforsamlingen:

  1. Valg ad dirigent
  1. Formandens beretning
  1. Årsregnskab til godkendelse
  1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent hævet til 400 kr for alm. Medlemskab. 340 kr. For pensionister og 200 kr for studerende. Og fortsat et tillæg på 100 kr for samboende.
  1. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår flg. Vedtægtsændring:

§6 Bestyrelsen
Stk. 1.Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, så der hvert år er tre bestyrelsesmedlemmer henholdsvis tre bestyrelsesmedlemmer og formanden på valg. Herudover vælges på generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

Ændres til:

§6 Bestyrelsen
Stk. 1.Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, så der hvert år er tre bestyrelsesmedlemmer henholdsvis fire bestyrelsesmedlemmer og formanden på valg. Herudover vælges på generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

  1. Valg af ny formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Bente Dahl som ny formand. På valg er Steen Frederiksen, Henrik Døcker og Kirsten Aage. De modtager alle genvalg. Bestyrelsen opstiller Marie Stockmarr Becker og Henrik Holm som suppleanter. Såfremt vedtægtændringen under punkt 5 godkendes, opstilles Marie Stockmarr Becker til den ledige bestyrelsesplads. Ole Villumsen genopstiller som revisor. Gerda Holm Nielsen foreslås som revisorsuppleant.

7. Evt.